National  800D 23Ton

National  600E 19 Ton

Terex TM 3851 19 Ton

National  NBT55 55 Ton